วิธีค้นหาชื่อโฮสต์สำหรับที่อยู่ IP

คุณสามารถค้นหาชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีที่อยู่ IP สาธารณะโดยส่งที่อยู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Domain Name System (DNS) อย่างไรก็ตามเนื่องจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กมีที่อยู่ IP ส่วนตัวคุณจะค้นพบชื่อโฮสต์ได้ก็ต่อเมื่อเครือข่ายมีเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายใน ในการค้นหาชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่มีที่อยู่ IP ส่วนตัวและไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในคุณต้องใช้ยูทิลิตี้ Windows เพื่อค้นหาโฮสต์นั้นเอง

กำลังค้นหา DNS

1

คลิกปุ่ม Windows Start จากนั้นคลิก "All Programs" และ "Accessories" คลิกขวาที่ "Command Prompt" และเลือก "Run as Administrator"

2

พิมพ์ "nslookup% ipaddress%" ในกล่องสีดำที่ปรากฏบนหน้าจอแทนที่% ipaddress% ด้วยที่อยู่ IP ที่คุณต้องการค้นหาชื่อโฮสต์

3

ค้นหาบรรทัดชื่อ "Name" ใต้บรรทัดที่มีที่อยู่ IP ที่คุณป้อนและบันทึกค่าถัดจาก "Name" เป็นชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์

ไม่มี DNS

1

คลิกปุ่ม Windows Start จากนั้นคลิก "All Programs" และ "Accessories" คลิกขวาที่ "Command Prompt" และเลือก "Run as Administrator"

2

พิมพ์ "nbtstat -A% ipaddress%" ที่พรอมต์คำสั่งในหน้าต่างสีดำที่เปิดขึ้นโดยแทนที่ที่อยู่ IP สำหรับ "% ipaddress%"

3

ตรวจสอบผลลัพธ์และค้นหาตาราง NETBIOS ค้นหาแถวที่ประเภทเป็น "UNIQUE" และค้นหาชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ในคอลัมน์ "ชื่อ" สำหรับแถวนั้น