ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรคืออะไร?

ช่องทางการสื่อสารเป็นช่องทางที่คนในองค์กรติดต่อสื่อสารกัน ต้องให้ความคิดกับช่องที่ใช้ในการทำงานต่างๆให้เสร็จสิ้นเนื่องจากการใช้ช่องทางที่ไม่เหมาะสมกับงานหรือการโต้ตอบอาจนำไปสู่ผลเสีย ข้อความที่ซับซ้อนต้องการช่องทางการสื่อสารที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งอำนวยความสะดวกในการโต้ตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน

เคล็ดลับ

ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารแบบตัวต่อตัวสื่อกระจายเสียงช่องมือถือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร

การสื่อสารแบบตัวต่อตัวหรือการสื่อสารส่วนบุคคล

การสื่อสารแบบตัวต่อตัวหรือการสื่อสารส่วนบุคคลเป็นช่องทางการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุดช่องทางหนึ่งที่สามารถใช้ได้ภายในองค์กร การปรากฏตัวทางกายภาพน้ำเสียงของผู้พูดและการแสดงออกทางสีหน้าช่วยให้ผู้รับข้อความตีความข้อความนั้นตามที่ผู้พูดตั้งใจ นี่เป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการใช้สำหรับข้อความที่ซับซ้อนหรือมีอารมณ์เพราะช่วยให้การโต้ตอบระหว่างผู้พูดและผู้รับเพื่อชี้แจงความคลุมเครือ วิทยากรสามารถประเมินว่าผู้ฟังได้รับข้อความตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่และถามหรือตอบคำถามติดตามผล

การสื่อสารผ่านสื่อกระจายเสียง

ทีวีวิทยุและลำโพงทั้งหมดอยู่ในช่องการสื่อสารของสื่อกระจายเสียง ควรใช้สื่อประเภทนี้เพื่อตอบสนองผู้ชมจำนวนมาก ธุรกิจที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่อาจโฆษณาหรือทำโปรโมชันโดยใช้ช่องทางการออกอากาศ ในทำนองเดียวกันซีอีโออาจสร้างที่อยู่ของ บริษัท ทั่วโลกโดยการเผยแพร่ฟีดโทรทัศน์ไปยังเว็บไซต์ทั่วโลก เมื่อข้อความที่มีไว้สำหรับผู้ชมจำนวนมากสามารถปรับปรุงได้โดยการนำเสนอในรูปแบบภาพหรือเสียงควรใช้ช่องสัญญาณออกอากาศ

ช่องทางการสื่อสารเคลื่อนที่

ควรใช้ช่องทางการสื่อสารเคลื่อนที่เมื่อจำเป็นต้องส่งต่อข้อความส่วนตัวหรือที่ซับซ้อนมากขึ้นไปยังบุคคลหรือกลุ่มย่อย ช่องทางมือถือช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนแบบโต้ตอบและให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้รับในการตีความโทนเสียงของผู้พูดพร้อมกับข้อความ บางคนภายในองค์กรอาจเลือกใช้ช่องทางนี้เทียบกับช่องแบบเห็นหน้ากันเพื่อประหยัดเวลาและความพยายามในการประสานงานการประชุมแบบตัวต่อตัว

ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทั้งอีเมลอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ช่องนี้สามารถใช้สำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวกลุ่มหรือสื่อสารมวลชน เป็นวิธีการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวน้อยกว่า แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อใช้ช่องนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการสร้างข้อความด้วยความชัดเจนและเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดถากถางและเสียดสีเว้นแต่ว่าข้อความนั้นจะเรียกร้องให้ทำอย่างนั้น

วิธีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

ควรใช้การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อข้อความที่ไม่ต้องการการโต้ตอบต้องสื่อสารกับพนักงานหรือกลุ่ม นโยบายจดหมายบันทึกช่วยจำคู่มือประกาศและประกาศล้วนเป็นข้อความที่ใช้ได้ผลดีกับช่องนี้ ผู้รับสามารถติดตามผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบตัวต่อตัวหากมีคำถามเกี่ยวกับข้อความที่เขียนขึ้น