วิธีเข้าสู่โมเด็ม Comcast

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Comcast มีให้กับธุรกิจของคุณผ่านสายโคแอกเชียลที่นำสัญญาณโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต โมเด็ม Comcast แยกสัญญาณเหล่านี้เพื่อนำเสนอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บริสุทธิ์กับคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเครือข่ายของคุณ โมเด็มนี้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือเราเตอร์เครือข่าย แต่ฮาร์ดแวร์ Comcast ยังสามารถรวมโมเด็มและเราเตอร์ไว้ในเครื่องเดียวได้ การเข้าถึงโมเด็มหรือโมเด็ม / เราเตอร์ช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกการวินิจฉัยและปรับการตั้งค่าบนเครื่องได้

1

เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตจากโมเด็ม Comcast เข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากโมเด็มเชื่อมต่อกับเราเตอร์ให้ถอดปลั๊กขั้วต่ออีเทอร์เน็ตออกจากเราเตอร์และเสียบเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากอุปกรณ์ Comcast รวมโมเด็มและเราเตอร์อาจมีพอร์ตอีเทอร์เน็ตเดียวหรือพอร์ตที่มีหมายเลขหลายพอร์ต เชื่อมต่อกับพอร์ตเหล่านี้

2

เปิดเบราว์เซอร์ของคุณแล้วพิมพ์ "192.168.100.1" ในแถบที่อยู่ หากที่อยู่นี้ไม่สามารถแก้ไขได้ให้ตรวจสอบคู่มือ Comcast ของคุณสำหรับที่อยู่ IP ของโมเด็ม หรืออีกวิธีหนึ่งคือกด "Win-R" พิมพ์ "cmd" (โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) แล้วกด "Enter" เพื่อเปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ "ipconfig" แล้วกด "Enter" มองหา "Default Gateway" ภายใต้รายการอะแด็ปเตอร์อีเทอร์เน็ตสำหรับที่อยู่ IP ของโมเด็ม

3

พิมพ์ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในหน้าจอเข้าสู่ระบบ หากคุณไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบให้ป้อนค่าเริ่มต้น รหัสผู้ใช้ทั่วไปคือ "admin" "root" และ "User"; รหัสผ่านทั่วไปคือ "motorola," "highspeed," "w2402," "icu4at!" และ "รหัสผ่าน" หากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ค้นหารายละเอียดการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องในคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ Comcast ของคุณ